Lite historia

Vår socken har faktiskt varit med och påverkat hela Sveriges historia - eller rättare sagt en viss person kallad Liknatte i Stenkyrka. De flesta vet inte vem han är, men han var den som genom förhandlingar med Tyskland under 1100-talet gjorde upp om "bekräftelsen av den eviga freden mellan tyskar och gutar", något som sen bidrog till att Gotland under många hundra år blev ledare för en av drittlarna, de enorma handelsområdena inom Hansan. Under denna tid var Stockholm en dotterstad till Gotland, allt på grund av Liknatte från Stenkyrka.