Välkommen till Sudergårds!

Stenkyrka - drygt två mil norr om Visby - hälsar dig välkommen. Vår socken är enligt sägnen uppkallad efter Stenkyrka kyrka, en mycket tidig och enastående kalkstensbyggnad. Kyrkan, som den ser ut idag, uppfördes i etapper under 1200-talet och i gavelmurarna återfinns rester av en romansk absidkyrka. Kor, långhus och tornet uppfördes i nämnd ordning. Tornet, med sitt galleri på tre sidor, kom till och med att överträffa Sankta Marias torn på Visby domkyrka. Kyrkan är enligt Gutasagan den första kyrkan i Nordertredingen, och  uppförd av Lickair den Snälle. 

Så när du besöker oss på Sudergårds kommer du till en plats med massor av historia, och det gäller även vår gård. De äldsta delarna i det nuvarande huset är anlagda på 1600-talets mitt, men mycket troligt är att gården varit bebodd långtFornborgentidigare än så. Du kommer att märka historiens vindar på många sätt när du besöker oss, bl a har vi de senaste åren restaurerat mycket av gården och försökt ta fram den gamla putsen på så många ställen som möjligt.När du sedan går ut på en promenad ner mot Lickershamn passerar du vår fornborg, som härstammar från järnåldern, och var en borg precis i anslutning till den forntida hamnen som då låg alldeles vid borgen.

Naturligtvis kommer du också att fascineras av alla raukar du kommer att se, framförallt kommer du inte kunna missa Jungfrun, Gotlands högsta rauk. Hon är ca 11 meter hög där hon står längst ut på klinten och blickar uJungfrunt över havet, och drygt 20 meter ovanför havsytan. Det finns ett flertal raukområden i närheten av Jungfrun, så letar du raukar har du kommit rätt. De flesta raukar, inklusive Jungfrun är mycket lätta att ta sig till.

 

Lite historia

Vår socken har faktiskt varit med och påverkat hela Sveriges historia - eller rättare sagt en viss person kallad Liknatte i Stenkyrka. De flesta vet inte vem han är, men han var den som genom förhandlingar med Tyskland under 1100-talet gjorde upp om "bekräftelsen av den eviga freden mellan tyskar och gutar", något som sen bidrog till att Gotland under många hundra år blev ledare för en av drittlarna, de enorma handelsområdena inom Hansan. Under denna tid var Stockholm en dotterstad till Gotland, allt på grund av Liknatte från Stenkyrka.